O-0074

Zdjęcie
O-0074
Symbol / nazwa O-0074
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 32 x 2.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis