Uszczelnienia czołowe elastyczne typu ACA

Elastyczne uszczelnienia czołowe typu ACA stosuje się do uszczelniania obracających się wałków. Kierunek obrotu jest dowolny.
Uszczelnienia tej grupy charakteryzują się: minimalnymi oporami tarcia, niezawodnością, wysoką trwałością uszczelnień i powierzchni uszczelnianych, łatwym montażem oraz tym, iż w trakcie eksploatacji nie wymagają nadzoru.Liczba produktów w grupie (11)

Symbol Wymiary
d x H x K x L
Materiał Typ Opis
ACA-001 12.5 x 3 x 5.5 NBR77A ACAK
ACA-002 27 x 4 x 7.5 NBR77A ACAK
ACA-003 36 x 5 x 9 NBR77A ACAK
ACA-004 40 x 5 x 9 NBR77A ACAK
ACA-005 45 x 5 x 9 NBR77A ACAK
ACA-006 49 x 5 x 9 NBR77A ACAK
ACA-007 54 x 5 x 9 NBR77A ACAK
ACA-008 80 x 6 x 11 NBR77A ACAK
ACA-009 85 x 6 x 11 NBR77A ACAK
ACA-010 100 x 6 x 11 NBR77A ACAK
ACA-011 110 x 7 x 12.8 NBR77A ACAK