OK-1229

Zdjęcie
OK-1229
Symbol / nazwa OK-1229
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 12 x 1
Materiał NBR70A
Typ O
Opis