OK-0660

Zdjęcie
OK-0660
Symbol / nazwa OK-0660
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 25 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis