OK-0659

Zdjęcie
OK-0659
Symbol / nazwa OK-0659
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 38 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis