OK-0656

Zdjęcie
OK-0656
Symbol / nazwa OK-0656
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 33 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis