OK-0655

Zdjęcie
OK-0655
Symbol / nazwa OK-0655
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 7 x 2
Materiał NBR80A
Typ O
Opis