OK-0654

Zdjęcie
OK-0654
Symbol / nazwa OK-0654
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 10 x 2.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis