OK-0653

Zdjęcie
OK-0653
Symbol / nazwa OK-0653
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 45 x 4
Materiał NBR80A
Typ O
Opis