OK-0629

Zdjęcie
OK-0629
Symbol / nazwa OK-0629
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 62.5 x 5.3
Materiał SM-250
Typ O
Opis