OK-0332

Zdjęcie
OK-0332
Symbol / nazwa OK-0332
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 10.5 x 2.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis