OK-0289

Zdjęcie
OK-0289
Symbol / nazwa OK-0289
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 110 x 5.3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis