O-1451

Zdjęcie
O-1451
Symbol / nazwa O-1451
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 326.2 x 5.7
Materiał FMQ
Typ O
Opis