O-1395

Zdjęcie
O-1395
Symbol / nazwa O-1395
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 150 x 5.3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis