O-1358

Zdjęcie
O-1358
Symbol / nazwa O-1358
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 20 x 9
Materiał NBR70A
Typ O
Opis