O-1322

Zdjęcie
O-1322
Symbol / nazwa O-1322
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 212 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis