O-1315

Symbol / nazwa O-1315
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 255 x 5
Materiał NBR75A
Typ OK
Opis