O-1314

Zdjęcie
O-1314
Symbol / nazwa O-1314
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 91 x 3
Materiał NBR75A
Typ O
Opis