O-1298

Zdjęcie
O-1298
Symbol / nazwa O-1298
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 588 x 10
Materiał NBR75A
Typ O
Opis