O-1289

Zdjęcie
O-1289
Symbol / nazwa O-1289
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 28 x 4
Materiał SM-250
Typ O
Opis