O-1287

Zdjęcie
O-1287
Symbol / nazwa O-1287
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 112 x 4
Materiał NBR77A
Typ O
Opis