O-1277

Zdjęcie
O-1277
Symbol / nazwa O-1277
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 27.5 x 5.5
Materiał NBR75A
Typ O
Opis