O-1273

Zdjęcie
O-1273
Symbol / nazwa O-1273
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 9 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis