O-1263

Symbol / nazwa O-1263
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 110 x 2
Materiał NBR70A
Typ OK
Opis