O-1253

Zdjęcie
O-1253
Symbol / nazwa O-1253
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 55.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis