O-1248

Zdjęcie
O-1248
Symbol / nazwa O-1248
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 114 x 4
Materiał SI75A
Typ O
Opis

ORINGI RÓŻNE