O-1246

Zdjęcie
O-1246
Symbol / nazwa O-1246
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 147 x 4.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis