O-1239

Zdjęcie
O-1239
Symbol / nazwa O-1239
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 330 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis