O-1232

Zdjęcie
O-1232
Symbol / nazwa O-1232
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 136 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis