O-1231

Zdjęcie
O-1231
Symbol / nazwa O-1231
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 136.2 x 8.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis