O-1221

Zdjęcie
O-1221
Symbol / nazwa O-1221
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 95 x 5.3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis