O-1217

Zdjęcie
O-1217
Symbol / nazwa O-1217
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 108 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis