O-1215

Zdjęcie
O-1215
Symbol / nazwa O-1215
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 86.8 x 2.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis