O-1212

Zdjęcie
O-1212
Symbol / nazwa O-1212
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 430.6 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis