O-1210

Zdjęcie
O-1210
Symbol / nazwa O-1210
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 47.7 x 5.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis