O-1205

Zdjęcie
O-1205
Symbol / nazwa O-1205
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 100 x 2
Materiał NBR80A
Typ O
Opis