O-1197

Zdjęcie
O-1197
Symbol / nazwa O-1197
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 7.5 x 3.3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis