O-1193

Zdjęcie
O-1193
Symbol / nazwa O-1193
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 44.2 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis