O-1192

Zdjęcie
O-1192
Symbol / nazwa O-1192
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 125.09 x 6.6
Materiał SM-250
Typ O
Opis