O-1183

Zdjęcie
O-1183
Symbol / nazwa O-1183
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 520.06 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis