O-1171

Zdjęcie
O-1171
Symbol / nazwa O-1171
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 84 x 8
Materiał NBR77A
Typ O
Opis