O-1152

Zdjęcie
O-1152
Symbol / nazwa O-1152
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 85 x 4
Materiał NBR90A
Typ O
Opis