O-1143

Zdjęcie
O-1143
Symbol / nazwa O-1143
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 66 x 6.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis