O-1132

Zdjęcie
O-1132
Symbol / nazwa O-1132
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 227 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis