O-1131

Zdjęcie
O-1131
Symbol / nazwa O-1131
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 54 x 6.35
Materiał SM-250
Typ O
Opis