O-1122

Zdjęcie
O-1122
Symbol / nazwa O-1122
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 3.4 x 2.4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis