O-1115

Zdjęcie
O-1115
Symbol / nazwa O-1115
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 91.9 x 5.04
Materiał NBR90A
Typ O
Opis