O-1114

Zdjęcie
O-1114
Symbol / nazwa O-1114
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 92.07 x 4.76
Materiał NBR70A
Typ O
Opis