O-1112

Zdjęcie
O-1112
Symbol / nazwa O-1112
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 117 x 2
Materiał NBR80A
Typ O
Opis