O-1110

Zdjęcie
O-1110
Symbol / nazwa O-1110
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 137 x 2
Materiał NBR80A
Typ O
Opis